OTO14

GRABAR d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
14
Adresa: Zagrebačka 306, VARAŽDIN
Web: http://grabar-vz.hr/
Područje i opseg ovlaštenja: 1) VODOMJERI - poslovi redovne i izvanredne ovjere

    a) Vodomjeri protoka do 900 m3/h
 
Ovlaštenje vrijedi do  2023-10-07 Rješenje o ovlaštenju