OTO12

VAGE d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
12
Adresa: Koledovčina 2a, ZAGREB
Web: www.vage.hr
Područje i opseg ovlaštenja:
Dodatak 6.
 
Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode

- redovna i izvanredna ovjera na ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila

a) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
 
Dodatak 10.
Mjerila mase

- redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja Koledovčina 2/a, Zagreb i Divaltova 185, Osijek, ovjernim mjestima, mjestima ugradnje ili postavljanja mjerila

a) Utezi razreda točnosti F1 do 5 kg, utezi razreda točnosti F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg
b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg
c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)
d) Neautomatske vage razreda točnosti (II) do 550 kg
e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9.000 kg,
f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9.000 kg (100.000 kg), uz uporabu zamjenskog tereta
g) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9.000 kg,
h) Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9.000 kg
 
Dodatak 11.
 
Mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica (vlagomjeri) mjerila sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (infracrveni analizatori)

- prva, redovna i izvanredna ovjera na adresi poslovanja Divaltova 185, Osijek, na ovjernim mjestima i mjestima postavljanja mjerila

a) Mjerila vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica - Vlagomjeri (prema potvrđenom uzorku)
b) Mjerila sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta - Infracrveni analizatori (prema potvrđenom uzorku)
Ovlaštenje vrijedi do  2023-11-03 Rješenje o ovlaštenju