Osnovne


Osnovne jedinice SI

Naziv

Znak

Veličina

metar

m

duljina

kilogram 1)

kg

masa

sekunda

s

vrijeme

amper

A

električna struja

kelvin

K

termodinamička temperatura

mol

mol

množina (količina) tvari

kandela

cd

svjetlosna jakost

1)Decimalne jedinice za masu ne tvore se od kilograma, nego od grama.