Izvedene s posebnim nazivima i znakovima


Izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima

Naziv

Znak

Veza s drugim jedinicama SI

Veličina

bekerel

Bq

s–1

aktivnost radioaktivnog izvora

Celzijev stupanj1)

°C

K

Celzijeva temperatura

džul

J

N m

rad, energija, toplina

farad

F

C/V

električni kapacitet

grej

Gy

J/kg

apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja

henri

H

Wb/A

induktivnost

herc

Hz

s–1

frekvencija

kulon

C

A s

elektricitet

luks

lx

lm/m2

osvjetljenje

lumen

lm

cd sr

svjetlosni tijek

njutn

N

kg m/s2

sila

om

W

V/A

električni otpor

paskal

Pa

N/m2

tlak

radijan2)

rad

1

kut

simens

S

A/V

električna vodljivost

sivert

Sv

J/kg

ekvivalentna doza

steradijan2)

st

1

ugao (prostorni kut)

tesla

T

N/(A m)

magnetna indukcija

vat

W

J/s

snaga

veber

Wb

T m2

magnetni tijek

volt

V

W/A

električni potencijal, napon, elektromotorna sila

1)Najnovije preporuke predviđaju da se i od Celzijeva stupnja tvore decimalne jedinice, što prije nije bilo dopušteno.

2)Jedinice radijan  i  steradijan bile su svojedobno razvrstane u posebnu skupinu tzv. dopunskih jedinica SI. Dvadeseta opća konferencija za utege i mjere 1995. god. svojom je Rezolucijom br. 8 ukinula tu skupinu, a jedinice radijan i steradijan proglasila izvedenim jedinicama SI, bez dimenzije. Uporaba njihovih naziva i znakova pri tvorbi izvedenih jedinica slobodna je, ali neobvezatna. Pri promjenama međunarodnih i državnih normi te državnih zakona postupno će se provoditi takvo razvrstavanje navedenih jedinica.