Krvni tlak

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

228

Otos Ortopedska tehnika d.o.o.

Osijek, Vukovarska 1

- tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka

2025-03-23

603

MEDAŽ d.o.o.

Zagreb, Maksimirska 44

- uređaji za mjerenje krvnog tlaka

2024-12-13

616

KVANTUM-TIM d.o.o.

Zagreb, Božidara Adžije 22/1 (servis: Voćarska 6, Rakitje)

- uređaji za mjerenje krvnog tlaka

2026-07-20

623

ANTHEOS d.o.o.

Zagreb, Vlaška 81 A

- uređaji za mjerenje krvnog tlaka

2024-02-24