Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

 

Broj servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje
važi do

316

BINI d.o.o.

Varaždin, Ivana Pergošića 8

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2023-04-20

356

ETRADEX d.o.o.

Pićan, Benazići 99

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2024-11-20

359

AMICO-EXPERT j.d.o.o.

Rijeka, Kućina 7

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2023-06-30

361

PIRAEX d.o.o.

Sveta Nedelja, Industrijska cesta 21

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-07-19

365 BP OPREMA I SERVIS d.o.o

Zagreb,Idrijska ulica 29

(servis:  Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila 2023-05-08

366

TUBS TEHNOLOGIJA d.o.o.

Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-07

367

GIA d.o.o.

Zagreb,  Trgovačka 8

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2024-05-31

369 MEHATRONIK OPREMA d.o.o. Sisak, Augusta Cesareca 87
(adresa poslovanja Žažina, Zagrebačka 9B)
- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila 2023-12-10
371 ZIK d.o.o. Zagreb,
Ljudevita Gaja 17/III
- agregati za istakanje UNP za motorna vozila 2025-04-26
372 SERVIS BENZINSKIH TEHNOLOGIJA d.o.o. Zagreb, Ivana Kosirnika 77

servis: Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20
- agregati za istakanje UNP za motorna vozila 2025-02-17

393

EOL GRUPA d.o.o.

Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c
(servis: Marmontova aleja 7, Karlovac)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-05-10

395

STS PLIN d.o.o.

Sesvete, Međugorska 1/A

(servis: Zagrebačka ulica 148 B, HR-10370 Dugo Selo)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-04

397 STSI d.o.o., Integrirani tehnički servisi

Zagreb, Lovinčićeva 4

(servis: Ivaničko Graberje,

Zagrebačka 17)

- agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila

2025-04-27