Premještaji

15. veljače 2023. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo, sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnimslužbenicima (,,Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - Pročišćeni

tekst, 37/13, 38/13, 138/15 — Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) objavljuje

 

POZIV :

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJESTAJ U - DRZAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 

Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 

GLAVNO TAJNIŠTVO

SLUŽBA ZA FINANCIJE I NABAVU

Odjel za financije

Pododsjek za računovodstvo
 

1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Dokumenti:

8. ožujka 2022. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto:


Glavno tajništvo
Služba za pravne,opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove

1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Dokumenti:
4. ožujka 2022. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto:


Glavno tajništvo
Služba za pravne,opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove

1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Dokumenti:
14. siječnja 2022. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto:

Glavno tajništvo
Služba za pravne,opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
 
1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica


Glavno tajništvo
Služba za pravne,opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove

1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Dokumenti:
28. listopad 2021. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo za radno mjesto:

Glavno tajništvo
Služba za pravne,opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove

1. Voditelj Odjela - 1 izvršitelj/ica

Neposredno u Odjelu za informatičke i opće poslove u Središnjem uredu u Zagrebu

2. Viši informatički referent - 1 izvršitelj/ica

 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Dokumenti:
26. studeni 2020. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Višeg upravnog referenta u Službi za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Dokumenti:
 
30. siječnja 2019. - Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i službenike iz javnih službi za iskazivanje interesa za premještaj u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Voditelja Službe  u Službi za financijske, računovodstvene i poslove nabave.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.


Dokumenti: