Pozivi na testiranje

3. siječnja 2020. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo od 11. prosinca 2019. godine
 
           
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Odjel za ljudske potencijale, pravne i opće poslove
 
 1. Upravni  referent- 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Upravni referent u Odjelu za ljudske potencijale, pravne i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove, Sektor za pravne, financijske i opće poslove, objavljenog 11. prosinca 2019. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
održat će se 10. siječnja 2020. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.
15. studenoga 2019. - Poziv na testiranje (Javni natječaj od 30. listopada 2019.)

KLASA:   112-01/19-02/05
URBROJ: 558-03-01-01/5-19-41
Zagreb,  15. studenoga 2019.
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 104/19 od 30. listopada 2019. godine za radno mjesto:
 
ADMINISTRATIVNI TAJNIK
u Kabinetu glavnog ravnatelja
 
22. studenoga 2019. godine, s početkom u 10,00 sati
u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb
 
 
09:45  Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo
 
10:00  Prva faza testiranja:
 • provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja
 
11:30  Rezultati prve faze testiranja
 
12:00  Druga faza testiranja:
 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 
13:15  Rezultati druge faze testiranja
           
DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA OBJAVIT ĆEMO NAKNADNO.
 
 
***
 
 
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.
 
Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.
 
 
POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.   Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.
 
3.   Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
4.   Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
 
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 
5.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja
 
6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.
 
7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo  https://dzm.gov.hr i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
 
6. lipnja 2019. - Poziv na testiranje (javni natječaj od 17. svibnja 2019.)
KLASA: 112-01/19-02/03
URBROJ: 558-03-01/1-19-44
Zagreb, 06. lipnja 2019.
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 50/2019 od 17. svibnja 2019. godine za radno mjesto:
 
 
 
 1. STRUČNI REFERENT
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
Sektor za pravne, financijske i opće poslove
 
 
 
12. lipnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati
 
u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb
 
09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo
 
10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja
 
11:45 Rezultati prve faze testiranja
 
 12:00 Druga faza testiranja:
 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 
13:15  Rezultati druge faze testiranja
           
 
DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA INTERVJUA OBJAVIT ĆEMO NAKNADNO.
 
 
 1. MJERITELJSKI INSPEKTOR
u Područnoj jedinici Zagreb - samostalni izvršitelj
      Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju
 
 
13. lipnja 2019. godine, s početkom u 10,00 sati
 
u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb
 
09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo
 
10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja
 
11:45 Rezultati prve faze testiranja
 
 12:00 Druga faza testiranja:
 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 • pisana provjera poznavanja engleskog jezika
 
13:15  Rezultati druge faze testiranja
            INTERVJU
 
 
 
 
 
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.
 
Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.
 
 
POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.   Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.
 
3.   Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
4.   Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
 
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 
5.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja
 
6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.
 
7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo https://dzm.gov.hr  i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
22. kolovoza 2019. - Poziv na testiranje (javni natječaj od 26. srpnja 2019.)
KLASA: 112-01/19-02/04
URBROJ: 558-03-01/1-19-16
Zagreb, 22. kolovoza 2019.
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
Kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 71/2019 od 26. srpnja 2019. godine za radno mjesto:
 
MJERITELJSKI INSPEKTOR
u Područnoj jedinici Zagreb - samostalni izvršitelj
Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju
 
 
28. kolovoza 2019. godine, s početkom u 10,00 sati
 
u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb
 
09:45 Dolazak kandidata/kinja u Državni zavod za mjeriteljstvo
 
10:00 Prva faza testiranja: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta - za koje su kandidati/kinje podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja
 
11:45 Rezultati prve faze testiranja
 
 12:00 Druga faza testiranja:
 • pisana provjera poznavanja rada na osobnom računalu
 • pisana provjera poznavanja engleskog jezika
 
13:15  Rezultati druge faze testiranja
            INTERVJU
 
 
KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI PUTOVNICU
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja.
 
Ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Svi kandidati/kinje koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.
 
 
POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.   Po dolasku na svaku od faza provjere znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.  Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u odgovarajuće prostorije gdje će se održavati testiranje.
 
3.   Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
4.   Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
 
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 
5.  Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja
 
6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.
 
7. Izabrani kandidati/kinje pozvat će se radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nakon dostave uvjerenja i izvornika dokaza, čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici  Državnog zavoda za mjeriteljstvo  https://dzm.gov.hr i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
8.  Svi kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
15. ožujka 2019. - Poziv na testiranje (javni natječaj od 20. veljače 2019.)
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 17/2019 od 20. veljače 2019. godine za radno mjesto:
 
 • MJERITELJSKI INSPEKTOR - u Područnoj jedinici Zagreb - samostalni izvršitelj, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju

Testiranje će  se održati 21. ožujka 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u Državnom zavodu za mjeriteljstvo, Capraška 6, Zagreb


Dokumenti:
15. veljače 2019. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo od 06. veljače 2019. godine

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE                                  
SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE I OPĆE TE INFORMATIČKE POSLOVE
Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
 
 1. Viši stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene odsutne službenice
 
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Viši stručni referent u Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, objavljenog 06. veljače 2019. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
održat će se 20. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.

 
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 
11. siječnja 2019. - Poziv na testiranje (javni natječaj od 12. prosinca 2018., NN br. 111/2018)

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 111/2018 od 12. prosinca 2018. godine za radna mjesta:
 
 • Mjeriteljski inspektor,  u Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj
 • Voditelj odjela, Odjel za mjeriteljstvo
 • Stručni referent, Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja
 • Stručni referent, Odjel za ljudske potencijale i opće poslove    

Dokumenti:
08. siječnja 2019. - Poziv na testiranje (javni natječaj od 12. prosinca 2018., NN br. 111/2018)

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Državni zavod za mjeriteljstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 111/2018 od 12. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

 • Mjeriteljski inspektor,  u Područnoj jedinici Osijek – samostalni izvršitelj


Dokumenti:
03. siječnja 2019. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 14. prosinca 2018. godine

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU

Područna jedinica Split - samostalni izvršitelj

 1. Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Mjeriteljski inspektor u Područnoj jedinici Split – samostalni izvršitelj u Samostalnoj službi za mjeriteljsku inspekciju, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 09. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Split, Matice hrvatske 15.

    

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

 1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Stručni referent u Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove, Sektor za pravne, financijske i opće poslove, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 08. siječnja 2019. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.