Obustave i poništenja

19. ožujka 2024. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
         
 
          
                 REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 
KLASA:   112-03/24-02/02
URBROJ: 558-02-01-01-01/1-24-37
Zagreb, 19. ožujka 2024.
 
 
            Na temelju članka 169. stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 155/23) i 50. b, stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22),  glavna ravnateljica donosi
 
 
ODLUKU
          
I.
 
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/24-02/02, URBROJ: 558-01/1-24-1 od 14. veljače 2024. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 16. veljače 2024. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:
 
 
   GLAVNO TAJNIŠTVO
   SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
   ODJEL ZA INFORMATIČKE I OPĆE POSLOVE
 
Voditelj odjela (red. br. 11.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
Viši stručni savjetnik (red. br. 64.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
Stručni referent - vježbenik (red. broj 66.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
II.
 
Postupak  provedbe Javnog natječaja za prijam na radna mjesta broj 11. i 66. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije pristupio prvoj fazi testiranja.
 
III.
 
Postupak  provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto broj 64. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat nije zadovoljio na razgovoru (intervju).
 
 
IV.
 
 
Ova Odluka bit će objavljena na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
V.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
 
                                                                                                                       GLAVNA  RAVNATELJICA
 
                                                                                                                                    Brankica Novosel
24. siječnja 2024. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju

                 REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
 
KLASA:   112-03/23-02/08
URBROJ: 558-02-01-01-01/1-24-19
Zagreb, 24. siječnja 2024.
 
 
            Na temelju članka 169. stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 155/23) i 50. b, stavak 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22),  glavna ravnateljica donosi
 
 
ODLUKU
          
I.
 
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/23-02/08, URBROJ: 558-01/1-23-1 od 15. prosinca 2023. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 20. prosinca 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:
 
 
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA TEMELJNO MJERITELJSTVO
 
Viši stručni savjetnik (red. br. 64.) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
II.
 
Postupak po Javnom natječaju obustavlja iz razloga što testiranju nije pristupio niti jedan pozvani kandidat.
 
III.
 
Ova Odluka bit će objavljena na web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
 
                                                                                                                       GLAVNA  RAVNATELJICA
 
                                                                                                                                    Brankica Novosel


Dokumenti:
12. lipnja 2023. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/23-02/01, URBROJ: 558-01/1-23-1 od 13. veljače 2023. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 15. veljače 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radno mjesto:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar
 
Upravni referent (red. br. 10.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti:

 
03. svibnja 2023. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/23-02/01, URBROJ: 558-01/1-23-1 od 13. veljače 2023. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 15. veljače 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radno mjesto:

PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina

Viši stručni savjetnik (red. br. 88.) — 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti:
30. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/08, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 02. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 04. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina

Viši stručni savjetnik (red. br. 88.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijemeDokumenti:
21. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/09, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 14. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 16. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar

Upravni  referent (red. br. 10.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijemeDokumenti:
05. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/08, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 02. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 04. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove

Viši informatički referent (red. br. 12.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
02. studenog 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/05, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 26. kolovoza 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 31. kolovoza 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
 
Voditelj odjela(red. br. 7.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar
 
Upravni referent (red. br. 10.) – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
09. svibnja 2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja na neodređeno vrijeme
Djelomično se obustavlja provedba postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen u "Narodnim novinama" broj 136/2021 od 10. prosinca 2021. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog zavoda za mjeriteljsvo i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto 88 - Viši stručni savjetnik, Odjel za mjerila mehaničkih veličina, Područna mjeriteljska služba Rijeka.

Dokumenti:
10. veljače 2022. - Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme pokrenut putem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/22-01/01, URBROJ: 558-01/122-1 od 13. siječnja 2022. godine koji je objavljen dana 18. siječnja 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto: Osobni vozač državnog dužnosnika u Odjelu za pomoćne i tehničke poslove.

Dokumenti:
11. veljače 2020. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa
Djelomično se obustavlja postupak za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-03/01, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 5. prosinca 2019. godine, objavljenom na web- stranici Ministarstva uprave, web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,za radno mjesto:
 
 • 2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA HOMOLOGACIJU I TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA
  Odjel za homologaciju vozila i dijelova
  Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Dokumenti:
19. lipnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 15. svibnja 2019. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 50 od 17. svibnja 2019. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 
 • 2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU
  Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj
  Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dokumenti:
13. svibnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 
 • 3. SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
  Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
  Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
  Stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dokumenti:
03. travnja 2019. - Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natjecaja


Obustavlja se postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 14. veljače 2019. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 17/2019 od 20. veljače 2019. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU Područna jedinica Zagreb
samostalni izvršitelj Mjeriteljski inspektor
izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
25. siječnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
 

Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radna mjesta:

 • Voditelj odjela, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme - Odjel za mjeriteljstvo
 • Mjeriteljski inspektor, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme - Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj

Dokumenti: