Obustave i poništenja

12. lipnja 2023. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/23-02/01, URBROJ: 558-01/1-23-1 od 13. veljače 2023. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 15. veljače 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radno mjesto:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar
 
Upravni referent (red. br. 10.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti:

 
03. svibnja 2023. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/23-02/01, URBROJ: 558-01/1-23-1 od 13. veljače 2023. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 15. veljače 2023. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radno mjesto:

PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina

Viši stručni savjetnik (red. br. 88.) — 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti:
30. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/08, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 02. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 04. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


PODRUČNA MJERITELJSKA SLUŽBA RIJEKA
Odjel za mjerila mehaničkih veličina

Viši stručni savjetnik (red. br. 88.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijemeDokumenti:
21. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/09, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 14. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 16. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar

Upravni  referent (red. br. 10.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijemeDokumenti:
05. prosinca 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/08, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 02. studenoga 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 04. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:


GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za informatičke i opće poslove

Viši informatički referent (red. br. 12.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
02. studenog 2022. - Obustava postupka prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu po raspisanom Javnom natječaju, KLASA: 112-03/22-02/05, URBROJ: 558-01/1-22-1 od 26. kolovoza 2022. godine (dalje u tekstu: Natječaj), koji je objavljen dana 31. kolovoza 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, za radna mjesta:

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
 
Voditelj odjela(red. br. 7.) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za ljudske potencijale i pravne poslove
Pododsjek za registar
 
Upravni referent (red. br. 10.) – vježbenik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
09. svibnja 2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja na neodređeno vrijeme
Djelomično se obustavlja provedba postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljen u "Narodnim novinama" broj 136/2021 od 10. prosinca 2021. godine, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Državnog zavoda za mjeriteljsvo i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto 88 - Viši stručni savjetnik, Odjel za mjerila mehaničkih veličina, Područna mjeriteljska služba Rijeka.

Dokumenti:
10. veljače 2022. - Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Obustavlja se postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme pokrenut putem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/22-01/01, URBROJ: 558-01/122-1 od 13. siječnja 2022. godine koji je objavljen dana 18. siječnja 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto: Osobni vozač državnog dužnosnika u Odjelu za pomoćne i tehničke poslove.

Dokumenti:
11. veljače 2020. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa
Djelomično se obustavlja postupak za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-03/01, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 5. prosinca 2019. godine, objavljenom na web- stranici Ministarstva uprave, web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,za radno mjesto:
 
 • 2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA HOMOLOGACIJU I TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO U PODRUČJU MOTORNIH VOZILA
  Odjel za homologaciju vozila i dijelova
  Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Dokumenti:
19. lipnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 15. svibnja 2019. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 50 od 17. svibnja 2019. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 
 • 2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU
  Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj
  Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dokumenti:
13. svibnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:
 
 • 3. SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
  Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove
  Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
  Stručni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dokumenti:
03. travnja 2019. - Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natjecaja


Obustavlja se postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/19-02/02, URBROJ: 558-01/1-19-1 od 14. veljače 2019. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 17/2019 od 20. veljače 2019. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto:

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU Područna jedinica Zagreb
samostalni izvršitelj Mjeriteljski inspektor
izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Dokumenti :
25. siječnja 2019. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja
 

Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web- stranici Ministarstva uprave i web-stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radna mjesta:

 • Voditelj odjela, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme - Odjel za mjeriteljstvo
 • Mjeriteljski inspektor, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme - Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj

Dokumenti: