Oglasi na određeno vrijeme

06. veljače 2019. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent, u  Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, a  radi zamjene odsutne službenice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
 

Dokumenti:

            

03. siječnja 2019. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA:   112-01/18-02/04
URBROJ: 558-03-01-02/5-18-10
Zagreb,  03. siječnja 2019.

 

Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo od 14. prosinca 2018. godine

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MJERITELJSKU INSPEKCIJU

Područna jedinica Split - samostalni izvršitelj

  1. Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Mjeriteljski inspektor u Područnoj jedinici Split – samostalni izvršitelj u Samostalnoj službi za mjeriteljsku inspekciju, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 09. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Split, Matice hrvatske 15.

    

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

 

  1. Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Stručni referent u Odjelu za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, pravne i opće te informatičke poslove, Sektor za pravne, financijske i opće poslove, objavljenog 14. prosinca 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

održat će se 08. siječnja 2019. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.

 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

 

                                                                                    


 
14. prosinca 2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17), Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radna mjesta:
 
  • Mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Područna jedinica Split - Samostalni izvršitelj                                              
  • Stručni referent - 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Odjel za ljudske potencijale i opće poslove    
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, 10 000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu".
                                                                                                            
 

Dokumenti: