10. veljače 2022. - Odluka o obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Obustavlja se postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme pokrenut putem Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/22-01/01, URBROJ: 558-01/122-1 od 13. siječnja 2022. godine koji je objavljen dana 18. siječnja 2022. godine na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo za radno mjesto: Osobni vozač državnog dužnosnika u Odjelu za pomoćne i tehničke poslove.

Dokumenti: