20. veljače 2019. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda i 61/17) i  članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine", broj 78/17), a povezano s Javnim natječajem KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-18-1 od 07. prosinca 2018. godine objavljenim u Narodnim novinama broj 111 od 12. prosinca 2018. godine, koji je djelomično obustavljen na temelju Odluke od 24. siječnja 2019. godine, KLASA: 112-01/18-02/03, URBROJ: 558-01/1-19-64, objavljene na web - stranicama Ministarstva uprave i Državnog zavoda za mjeriteljstvo 25. siječnja 2019. godine, Državni zavod za mjeriteljstvo raspisuje javni natječaj za prijam u državnu  službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

- mjeriteljski inspektor - 1 izvršitelj/ica, Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju,Područna jedinica Zagreb - samostalni izvršitelj

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Državni zavod za mjeriteljstvo, 10000 Zagreb, Capraška 6, s naznakom "Za javni natječaj".

 

Dokumenti: