2. veljače 2022. - Poziv na razgovor (intervju) vezan uz OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo od 18. siječnja 2022. godine

 

Glavno tajništvo
Služba za pravne, opće i tehničke poslove
Odjel za pomoćne i tehničke poslove
 
  1. Osobni vozač državnog dužnosnika (red. br. 20.) - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutnog namještenika
 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni zavod za mjeriteljstvo na radno mjesto Osobni vozač državnog dužnosnika u Odjelu za pomoćne i tehničke poslove, Služba za pravne, opće i tehničke poslove, objavljenog 18. siječnja 2022. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se 07. veljače 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Zagreb, Capraška 6/II kat.
 
Kandidati su dužni pristupiti testiranju 15 minuta prije početka testiranja radi pravovremene registracije te radi predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
Sukladno članku 5. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 121/21) od 12. studenog 2021. godine,  obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html
 
Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu.