Umjeravanje etalona za potrebe ovjeravanja

Za ovjeravanje zakonitih mjerila mogu se upotrebljavati samo etaloni koji su umjereni i imaju valjanu umjernicu.

Umjeravanje etalona za ovjeravanje zakonitih mjerila obavljaju:
   
  • nacionalni umjerni laboratoriji, ili
 
  • akreditirani umjerni laboratoriji, odnosno akreditirani ispitni laboratoriji.