Ispitivanje tipa mjerila

Ispitivanje tipa mjerila je ispitivanje modela mjerila koji se priprema za proizvodnju (u fazi njegova razvoja), a kada se mjerilo stavlja na tržište, tada se ispituje već gotov tip mjerila.

Za pokretanje postupka tipnog ispitivanja odgovoran je dobavljač koji podnosi pismeni zahtjev Državnom zavodu za mjeriteljstvo za izdavanje Rješenja o odobrenju tipa mjerila (samo za ona zakonita mjerila na koje se ne odnose Pravilnik o tehničim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila NN 21/16 i Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage NN 21/16.

   
  • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo NN 121/14NN 66/18NN133/20, NN150/22
 
 
  • Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila NN 24/17