ZIK

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Identifikacijski broj u NANDO bazi Europske komisije
2468
OIB 74121470605
Adresa Zagreb, Ljudevita Gaja 17/III na lokaciji
Naftno – kemijski laboratorij u Sisku, Otokara Keršovanija 1
Web www.zik.hr
Područje i opseg prijave: Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti
  • mjernih instrumenata i sustava za neprekidno i dinamičko mjerenje količina kapljevine različitih od vode (Dodatak III. MI-005) za postupke ocjenjivanja sukladnosti  u skladu s Dodatkom II. Modul F (Sukladnost s tipom na temelju ovjeravanja proizvoda) i Modul G (Sukladnost na temelju pojedinačne ovjere)
  • Vodomjera i/ili mjerila protoka vode - DN50-DN200 (Dodatak III. MI-001) za postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Dodatkom II. Modul F (Sukladnost s tipom na temelju ovjeravanja proizvoda)
u skladu s Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila („Narodne novine“ broj 21/16) kojim je transponirana Direktiva 2014/32/EU koja se odnosi na stavljanje na raspolaganje na tržištu mjernih instrumenata
Broj i datum akreditacijske potvrde  
6032
2014-11-20
2017-03-16
 
prva akreditacija: 2003-07-08
akreditacija istječe: 2018-09-29
akreditacija istječe: 2023-09-27
Rješenje o imenovanju vrijedi do  
2018-09-29
2023-09-27
 
Rješenje o imenovanju2016
Rješenje o imenovanju2018
 
 

Dokumenti