CARDS 2004

CARDS 2004 - "Procjena nacionalnih prioriteta za područje mjeriteljstva i ocjene sukladnosti
 
Izvođač projekta:                    ED DG JRC IRMM
         (Zajednički istraživački centar), Belgija
 
Ukupna vrijednost projekta:        € 1.850.000,00
Datum početka projekta:             16. svibnja 2006. godine
Datum završetka projekta:          15. svibnja 2007. godine
 
Rezultati:
  • unaprijeđena infrastruktura kvalitete u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju (SAA),
  • provedena analiza potreba i studija utjecaja, koja će omogućiti procjenu stvarnih tehničkih potreba Republike Hrvatske u području mjeriteljstva
 
CARDS 2004 – “Razvoj nacionalnog sustava mjeriteljstva, normizacije, ocjene sukladnosti i ovlašćivanja“ – nabava opreme
 
Nabavljena oprema:
 
LOT 1 – Oprema za analizu sitnih organskih čestica u vodi (Institut Ruđer Bošković)
LOT 3 – Oprema za analizu organoleptičkih svojstava morske vode (Institut Ruđer Bošković)
LOT 4 - Oprema za utvrđivanje omjera izotopa (Hrvatski institut za vinarstvo i vinogradarstvo)
LOT 5 – Oprema za utvrđivanje gustoće tekućina (Nacionalni laboratorij za masu – DZM)
 
 
 
CARDS 2004 – “Razvoj nacionalnog sustava mjeriteljstva, normizacije, ocjene sukladnosti i ovlašćivanja“ – izrada Strategije o mjeriteljstvu
 
Kao rezultat CARDS-projekata, donešena je Nacionalna strategija u mjeriteljstvu za period od 2007 do 2013 godine. 
 
Nacionalna strategija u mjeriteljstvu
2007 - 2013
National strategy in metrology
2007 - 2013
 
 
Korisnici ovog projekta bile su slijedeće institucije:       
Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM),
Hrvatski zavod za norme (HZN), 
Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).