Višekorisnička IPA

Višekorisnička IPA
Namjera Višekorisničkog IPA programa jest da dopunjuje i bude usklađen s nacionalnim IPA programom te se koristi samo onda kada se može ostvariti jasna komparativna prednost u odnosu na nacionalni IPA program. Višekorisnički IPA program provodi se na način da se projekti provode zajednički u svim državama korisnicama IPA programa, a ne u svakoj državi zasebno.
 
Države korisnice Višekorisničkog IPA programa sve su države koje koriste i nacionalne IPA programe: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo prema rezoluciji UN-a br. 1244, Makedonija, Srbija i Turska.
 
Priprema i provedba Višekorisničkog programa provodi se prema centraliziranom modelu, što znači da su za pripremu, provedbu i praćenje provedbe višekorisničkih projekata zadužena središnja tijela Europske komisije u Bruxellesu.
 
Državni zavod za mjeriteljstvo, kao jedan od nositelja infrastrukture kvalitete u Republici Hrvatskoj, zajedno s Ministarstvom gospodarstva, Državnim inspektoratom, Hrvatskom akreditacijskom agencijom i Hrvatskim zavodom za norme sudjeluje u provedbi Višekorisničkog IPA programa koji je namijenjen daljnjem jačanju infrastrukture kvalitete na području zapadnog Balkana i Turske.
 
 
  • IPA 2008 Regional Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey
 
  • IPA 2011 Regional Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey
 
Broj projekta Naziv projekta Korisnik Početak
Završetak
Iznos alokacije
(MEUR)
Europe Aid/113790/D/SV/HR57078  
CARDS 2001
 
 
DZNM
14.04.2003.
13.04.2005.
 
0,763
79 544 CARDS 2002 DZNM 19.07.2004.
29.12.2006.
1,75
106165 CARDS 2003 DZM, HZN, HAA 30.08.2005.
29.08.2007.
0.5
AA 116536 CARDS 2004 DZM, HZN, HAA 16.05.2006.
15.06.2009.
2,0
 
2007/138-543
CARDS 2006
Regional Quality Infrastructure Project
Zemlje zapadnog Balkana 07.05.2007
rujan 2008
1,0
2008/020-320 IPA 2008 
Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey
Zemlje zapadnog Balkana zajedno s Kosovom i Turskom siječanj 2009
siječanj 2011
2,1
2011/022-964 IPA 2011
Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey
Zemlje zapadnog Balkana zajedno s Kosovom i Turskom  30.11 2012.
 15.05.2012.
2,625