WELMEC

WELMEC (Europska suradnja u zakonskom mjeriteljstvu

 
WELMEC ( European Cooperation in Legal Metrology) je osnovan u lipnju 1990. godine kada je 18 članova predstavnika nacionalnih vlasti odgovornih za zakonsko mjeriteljstvo u Europskoj uniji i zemljama članicama EFTA-e potpisalo
Memorandum o razumijevanju.
 
Način rada WELMEC-a temelji se na principu usklađenog i dosljednog pristupa zakonskom mjeriteljstvu i odvija se u radnim skupinama.
Republika Hrvatska dobila je status pridruženog člana 2006. godine za vrijeme održavanja 22. sastanka WELMEC odbora koji je održan u Bugarskoj. 
U okviru 30. Odbora WELMEC-a koji je održan od 14. – 16. 05. 2014. u Sarajevu, Državni zavod  za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za zakonsko mjeriteljstvo u Republici Hrvatskoj, pristupio je u punopravno članstvo WELMEC-a (Europske suradnje u zakonskom mjeriteljstvu), kao 31. punopravni član.
 
GLAVNI CILJEVI WELMEC-a
 
  • razvoj međusobnog povjerenja među službama za zakonsko mjeriteljstvo;
  • usklađivanje aktivnosti vezanih uz zakonsko mjeriteljstvo;
  • prepoznavanje posebnih obilježja zakonskog mjeriteljstva koja se trebaju odražavati u europskom mjeriteljstvu, ovjeravanju i ispitivanju;
  • razmjena informacija;
  • promicanje uklanjanja prepreka u trgovini u području mjerila;
  • promicanje dosljednosti tumačenja i primjene normativnih dokumenata te predlaganje radnji u svrhu olakšavanja njihove provedbe;
  • prepoznavanje tehničkih problema koji bi mogli biti predmet projekata suradnje;
  • održavanje suradnje s ostalim povezanim tijelima koja imaju interesa za zakonsko mjeriteljstvo;
 
VIZIJA, MISIJA I CILJEVI definirani  WELMEC Strategijom 2015. - 2020.  
 
Vizija (što nam je cilj biti)
WELMEC-ova vizija je biti primarni izvor za pouzdane savjete o pitanjima zakonskog mjeriteljstva u Europi.
 
Misija (što težimo postići)
WELMEC-ova misija je razvijati i održavati povjerenje u europsko zakonsko mjeriteljstvo.
 
Ciljevi
WELMEC ima sljedeće ciljeve:
1. Poticati daljnje usklađivanje i unaprjeđivati međusobno razumijevanje među članovima.
2. Prilagođavanje razvoju (tj. novim željama, saznanjima, tehnologijama,   zakonima).
3. Djelotvorna razmjena podataka među članovima, kao i s dionicima.
 
 
 
Potpisnice Memoranduma o razumijevanju
 
Austrija Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen, Beč
Belgija Administration of Quality and Security, Bruxelles
Bugarska Bulgarian Institute of Metrology, Sofija
Cipar Ministry of Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus, Lefkosia
Češka Republika Czech Office for Standards, Metrology and Testing, Prag
Danska Danish Agency for Trade and Industry, Kopenhagen
Estonija Technical Inspectorate of Estonia, Talin
Finska Safety Technology Authority, Helsinki
Francuska Sous-direction de la Métrologie, Pariz
Grčka Ministry of Development, Atena
Hrvatska Državni zavod za mjeriteljstvo, Zagreb
Island Löggildingarstofa, Rekjavik
Irska Legal Metrology Service, National Standards Authority of Irland, Dublin
Italija Ministero industria e commercio, Rim
Litva Latvian National Metrology Center, Riga
Latvija State Metrology Service, Vilnius
Luksemburg Direction des Contributions Directes et des Accises, Luksemburg
Malta Malta Standards Authority, Valletta
Mađarska Országos Mérésügyi  Hivatal, Budimpešta
Nizozemska Ministry of Economic Affairs, Den Haag
Norveška Norwegian Metrology and Accreditation Service, Oslo
Njemačka Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Poljska Glowny Urzad Miar, Varšava
Portugal Instituto Portugues da Qualidade, Lisabon
Rumunjska Romanian Bureau of Legal Metrology, Bukurešt
Slovačka Slovak Office of Standards, Metrology and Testing, Bratislava
Slovenija Metrology Institute of the Republic of Slovenia, Ljubljana
Španjolska Centro Español de Metrologia, Madrid
Švedska SWEDAC, Borâs
Švicarska Swiss Federal Office of Metrology, Wabern
Ujedinjeno Kraljevstvo National Weights  & Measures Laboratory, Teddington