IPA

IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)
Pretpristupni program koji je zamijenio programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006.
Međusobni odnosi Europske komisije i Vlade RH regulirani su Okvirnim Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih Zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske Zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), objavljenim u Narodnim novinama (NNMU 10/07).
Od 2007. godine do stupanja u članstvo Europske unije, Republika Hrvatska bila je korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance)  koji je u financijskom razdoblju 2007. – 2013. zamijenio  dotadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.
Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih fondova.
Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:
1.IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
2.IPA II -  prekogranična suradnja
3.IPA III - regionalni razvoj
4.IPA IV - razvoj ljudskih potencijala
5.IPA V - ruralni razvoj
Nakon ulaska RH u članstvo EU, operativni programi u okviru III i IV komponente programa IPA zamijenjeni Operativnim programima Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost i Razvoj ljudskih potencijala.