CARDS projekti

CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno Državni zavod za mjeriteljstvo, bio je korisnik u tri nacionalna programa CARDS (CARDS 2001, CARDS 2003 i CARDS 2004) i tri regionalna programa (CARDS 2002, CARDS 2006 i CARDS 2008), te Višekorisničkom IPA programa
 
Projekti CARDS odnosili su se na programe pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj, pružajući potporu u procesu stabilizacije i pridruživanja pravnom i gospodarskom sustavu EU, nakon što je Republika Hrvatska 2001. godine postala potpisnica Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.
 
  • CARDS 2001 - "Industrijske norme EU"
  • Regionalni projekt CARDS 2002 - "Infrastruktura kvalitete"
  • CARDS 2003 – „Razvoj sustava akreditacije i potpora nacionalnim ispitnim laboratorijima“
  • CARDS 2004:   
- “Procjena nacionalnih prioriteta za područje mjeriteljstva i ocjene sukladnosti“
- “Razvoj nacionalnog sustava mjeriteljstva, normizacije, ocjene sukladnosti i ovlašćivanja“ – nabava opreme
- “Razvoj nacionalnog sustava mjeriteljstva, normizacije, ocjene sukladnosti i ovlašćivanja“ – izrada Strategije o mjeriteljstvu