Sustav ispitivanja i žigosanja u RH

Sustav ispitivanja i žigosanja (potvrđivanja) predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj uređen je na osnovi Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (“Narodne novine” br. 36/15. ) i pripadajućih podzakonskih akata.

Prema spomenutom zakonu ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) i to putem svojih Odjela u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

Na taj način je djelatnost ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina teritorijalno podijeljena na četiri dijela, tako da svi subjekti koji podliježu obvezi ispitivanja i žigosanja (potvrđivanja) predmeta od plemenitih kovina, podnose predmete od plemenitih kovina na ispitivanje i žigosanje jednom od navedenih područnih jedinica, ovisno o sjedištu obrtničke radnje ili trgovačkog društva.

Tko, kada i u kojem slučaju podliježe obvezi ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (nakita) u Republici Hrvatskoj propisano je također Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (“Narodne novine” br. 36/15. ) i podzakonskim aktima.

Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (“Narodne novine” br. 36/15.) uređuje se obvezno označivanje, ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina koji se proizvode, uvoze i stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Plemenitim kovinama smatraju se, u smislu Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, platina, zlato i srebro.

Predmetima od plemenitih kovina smatraju se, u smislu Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, predmeti izrađeni od platine, zlata i srebra te njihovih slitina s paladijem, iridijem i drugim kovinama koji prema odredbama navedenog zakona imaju propisani stupanj čistoće.

Pozlaćeni predmeti od srebra smatraju se, u smislu navedenog zakona, predmetima od srebra.

Svi predmeti od plemenitih kovina moraju nakon izradbe biti označeni znakom proizvođača i oznakom čistoće, a prije stavljanja u promet ispitani i žigosani državnim žigom Republike Hrvatske.

Znak proizvođača, oznaka čistoće i državni žig utiskuju se u predmet od plemenite kovine.

 

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

1. predmete od plemenitih kovina starije proizvodnje koji imaju posebnu kulturnu, povijesnu ili umjetničku vrijednost

2. poluproizvode od plemenitih kovina i njihove slitine koji se upotrebljavaju u industriji ili služe daljnjoj obradi

3. instrumente, uređaje i njihove dijelove izrađene od plemenitih kovina koji se upotrebljavaju u proizvodnji, industriji i u znanstvene, medicinske i veterinarske svrhe, u zubarstvu te na ostatke plemenitih kovina po završenoj proizvodnji

4. kovani novac od plemenitih kovina koji se koristi kao sredstvo plaćanja, jubilarni kovani novac i medalje (sportske, vojne i dr.) izrađene od plemenitih kovina i njihovih slitina

5. predmete od plemenitih kovina koji su u potpunosti prekriveni emajlom ili optočeni poludragim i dragim kamenjem, biserjem i sličnim predmetima

6. držače za drago kamenje, biserje ili koji drugi predmet, odnosno kopče u kojima je masa plemenite kovine neznatna u odnosu na ukupnu masu predmeta

7. slitine za lemljenje na bazi platine, zlata ili srebra

8. poluge, pločice, štapiće, granule i slične poluproizvode i proizvode koji se upotrebljavaju u bankovnom i burzovnom optjecaju.