Zakoni i ostali propisi

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15)

Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 114/22)

 

Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga (NN 72/19)

Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (NN 66/18 i 150/22)

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora (NN 53/17)

Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina (NN 18/17)

Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim židom predmeta od plemenitih metala (NN 108/16)

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina (NN 71/16)

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina (NN 71/16)

Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16)

Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16)
 

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (NN 13/17)

Objava o stupanju na snagu Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, sastavljena u Beču 15. studenoga 1972., kako je izmijenjena i dopunjena 18. svibnja 1988. i 9. siječnja 2001., te izmjene i dopune Dodatka Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina od 23. svibnja 1978., 24. studenoga 1988., 25. i 26. svibnja 1998., 15. listopada 2002. i 11. listopada 2010.

(Narodne novine, broj 2/2018, (23), međunarodni ugovori, objava, 9.3.2018.)

 

Uredba o objavi izmjena i dopuna dodataka i. i ii. konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina, od 20. travnja 2018. (Narodne novine, broj 2/2019, (21), međunarodni ugovori, uredba, 27.2.2019.)


 

Sadržaj kadmija i nikla u predmetima opće potrošnje:
 

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/09) i (NN 23/13)

Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (NN 40/12)