Znak dobavljača

Dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je predmet od plemenitih kovina označiti svojim znakom dobavljača.

Obvezi označivanja znakom dobavljača ne podliježu dobavljači predmeta od plemenitih kovina ako su predmeti označeni znakom proizvođača druge države članice Europske unije, države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP)/Europskom udruženju za slobodnu trgovinu (EFTA) ili Turske.

Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina (NN 41/16) propisuje se znak dobavljača, oblik i sadržaj žiga.

 

Na slici je prikaz oblik znaka (žiga) dobavljača:

X - veliko slovo hrvatske abecede s izuzetkom slova s kvačicom (A,B,C,D,…..S,T,U,V, i Z)

00 - brojevi od 01 do 99

 

Da bi dobavljač predmeta od plemenitih kovina dobio znak (žig) dobavljača, mora Državnom zavodu za mjeriteljstvo (DZM) podnijeti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjen obrazac naziva „Zahtjev za dodjelu znaka dobavljača
  2. Presliku rješenja o otvaranju obrta od nadležnog Ureda za gospodarstvo (ako se radi o obrtničkoj zlatarskoj radnji) ili presliku registracijskog akta od nadležnog Trgovačkog suda (ako se radi o Trgovačkom društvu) s odgovarajućom djelatnošću.
  3. Popis opreme

 

Po provedenom postupku, Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) izdaje Rješenje o znaku dobavljača.

Rješenje o znaku dobavljača važi pet godina od dana izvršnosti.

Državni zavod za mjeriteljstvo, Služba za plemenite kovine vodi evidenciju o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

 

Dobavljač predmeta od plemenitih kovina izradit će žig sa znakom dobavljača koji mu je Zavod dodijelio rješenjem o znaku dobavljača.

O znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina Zavod vodi evidenciju.

Državni zavod za mjeriteljstvo preuzima matricu znaka dobavljača od proizvođača žigova i čuva ih u Zavodu.

Ako Zavod ukine rješenje o znaku dobavljača, ako dobavljač predmeta od plemenitih kovina ne podnese zahtjev za izdavanje novog rješenja ili ako Zavod rješenjem odbije zahtjev za izdavanje novog rješenja, dobavljač predmeta od plemenitih kovina može elektronskim putem obavijestiti Zavod kako bi službenik Zavoda mogao preuzeti žig sa znakom dobavljača od dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

U slučaju promjene u vezi s obavljanjem djelatnosti dobavljač može obavijestiti Zavod elektronskim putem.

Dobavljač podnosi zahtjev Zavodu za izdavanja novog rješenja po isteku roka važenja rješenja, a zahtjev se može podnijeti elektronskim putem.

Dobavljač je dužan prijaviti Zavodu gubitak ili krađu žiga o znaku dobavljača pismenim putem. Obavijest o gubitku ili krađi žiga može se dostaviti i elektronskim putem.

Adrese elektroničke pošte na koje se proizvođači mogu javiti su slijedeće:
E-mail: pisarnica@dzm.hr
            plemenitekovinezg@dzm.hr