87. Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention),video konferencija

19 . i 20. svibnja 2021 godine održan je 87. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) video konferencija.
Na sastanku se raspravljalo o važnim pitanjima bitnim za funkcioniranje Konvencije, tehničkim zahtjevima koje propisuje Konvencija, radu Radne skupina za Model zakona o plemenitim kovinama (WGML)  i Radne skupine vizija i strategija Konvencije ( WGVS),kao i o radu Tehničke grupe Stalnog odbora Konvencije. Sastanak je održan on-line putem CISCO WebEx platforme a ujedno je to drugi sastanak Konvencije koji je održan on-line.
Drugi dan se raspravljalo o važnoj temi za Konvenciju, primjeni Uredbe (EU) 2019/515 o uzajamnom priznavanju robe  važnom za  područje predmeta od plemenitih kovina, formiranju Ekspertne skupine  EK te sudjelovanju država ugovornica Konvencije i same Konvencije u radu te skupine, kao i strategiji budućeg djelovanja Konvencije na međusobnom priznavanja i radu ekspertne skupine EK.
Sastanku je prisustvovalo 70 predstavnika država ugovornica, država pristupnica, država Tehničkog programa sudjelovanja ( TPP) i država sa statusom promatrača.


 
Državni zavod za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj, na sastanku su zastupale Brankica Novosel, glavna ravnateljica, Josipa Alerić, voditeljica Službe za plemenite kovine i Stela Pili, voditeljica Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja I.