27. studenog 2012. - 71. sastanak Stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, Geneva, Švicarska


27. studenog 2012. - 71. sastanak Stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, Geneva, Švicarska
 
27. studenog 2012.  - 71. sastanak Stalnog odbora Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, Geneva, Švicarska

Sastanak je vodio ponovno izabrani predsjednik Ronald W.A. Le Bas, a izabrani su i novi zamjenici predsjednika. Republiku Hrvatsku, kao zemlju u statusu pristupanja, predstavljala je Stela Pili, dipl.ing, voditeljica Odjela za plemenite kovine i kemijska mjerenja, DZM.

Sastanku je nazočilo 59 predstavnika država članica, država pristupnica i gosti Konvencije.

Jedna od glavnih točaka rasprave bila je moguće pristupanje Italije u Konvenciju. Temeljem pozitivne ocjene tima eksperata, sve zemlje članice bile su konzultirane o tome da li pozvati Italiju da pristupi Konvenciji. Češka Republika je jedina od 19 zemalja članica koja se protivi pristupanju Italije. To je po prvi puta u povijesti Konvencije da jedna zemlja ulaže prigovor na pristupanje neke druge zemlje.

Potaknute upitom Kosova i Palestine da prisustvuju sastancima Konvencije, Stalni odbor je raspravljao može li država koja nije priznata od svih država članova prisustvovati sastancima Konvencije odnosno da li te države mogu pristupiti Konvenciji uopće.

Tijekom sastanka Srbija je izrazila svoju namjeru da podnese pismo namjere o pristupanju Konvenciji što je pozdravljeno od strane Stalnog odbora.

Na sastanku se raspravljalo o dopunama službenih dokumenata Konvencije među kojima su mnogi prihvaćeni  te se raspravljalo o drugim tehničkim pitanjima.

Slijedeći sastanak Konvencije zakazan je za 21. ožujak 2013.