24.-25. ožujka 2009. - Program za ispitivanje plemenitih kovina

Program za ispitivanje plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Služba za plemenite kovine, Laboratorij za kemijska mjerenja (LKM) u Zagrebu, Hrvatska i Institut za metrologiju, Odjel za kemijska mjerenja (MIRS-SKM) u Celju, Slovenija, organizirali su u okviru Akcijskog plana EURAMET-a zajednički seminar-trening pod naslovom:

 

Program za ispitivanje plemenitih kovina

 

                  

Navedeni seminar-trening namijenjen je osoblju ispitnih laboratorija država Balkanske regije koje se već bave (ili će se baviti) ispitivanjima slitina od plemenitih kovina.

 

Prvi dio Programa za ispitivanje plemenitih kovina održan je 24. i 25. ožujka 2009. godine u Zagrebu, Hrvatska u organizaciji DZM, Službe za plemenite kovine, Laboratorij za kemijska mjerenja (LKM).

Programu za ispitivanje plemenitih kovina nazočili su sljedeći ispitivači i to:

 

Biljana Mishevska, Makedonija,

Beti Vukovojac, Makedonija,

Danka Pavlović, Srbija,

Jasmina Jović, Srbija,

Aida Krečinić, BiH,

Lejla Herić, BiH,

Mirjana Mihailović, Crna Gora,

Milena Raonić, Crna Gora i

Erinka Piluri, Albanija.

 

Prvog dana (24.03.2009.) Program za ispitivanje plemenitih kovina sastojao se od teoretskog dijela u obliku prezentacija koje su pripremili treneri Miroslav Banić, Jadranka Rukavina i Stela Pili i to:

 

                          Referentni materijali, sljedivost, nesigurnost                           

Miroslav Banić, dipl.ing.

 

                         XRF-metoda za ispitivanje plemenitih kovina                           

Jadranka Rukavina, dipl.ing.

 

            Metoda određivanja srebra potenciometričkom titracijom        

Stela Pili, dipl.ing.

 

Po završetku svake od navedenih prezentacija organiziran je okrugli stol. Moderatori su bili Miroslav Banić, Jadranka Rukavina i Stela Pili), a svi sudionici imali su mogućnost postavljanja pitanja i diskutirati o načinima rješavanja pojedinačnih problema.


Drugi dan (25.03.2009.) Programa za ispitivanje plemenitih kovina proveden je u Laboratorij za kemijska mjerenja (LKM) u praktičnom radu ispitivanja različitih uzoraka predmeta od plemenitih kovina (uglavnom različite slitine žutog i bijelog zlata). Pritom su gore navedeni treneri prikazali ispitivanja putem XRF-metode na uređaju Eagle III, pri čemu su svi sudionici imali mogućnost osobnog mjerenja pomoću uređaja Eagle III uz konzultaticje s trenerima.

 

            

Svim sudionicima je također demonstrirano ispitivanje tj. određivanje koncentracije srebra u uzorcima srebrnih slitina koristići tzv. Mettler-metodu potenciometričke titracije. Nakon završetka praktičnog rada, sudionici su dodatno imali mogućnost diskutirati o različitim metodama, načinima izražavanja mjernih rezultata i mogućnostima usporedbenih mjerenja putem različitih mjernih metoda.