Jednostavna nabava


Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupka javne nabave.