Radni sastanak s predstavnicima ovlaštenih tijela

S ciljem razgovora o zakonodavnim aktivnostima i aktualnim temama u području zakonskog mjeriteljstva, iskustvima ovlaštenih tijela u procesima ovlašćivanja i odnosima sa/prema strankama 7. i 9. prosinca 2015. godine održani su sastanci Zavoda za mjeriteljstvo s ovlaštenim tijelima - pravnim osobama koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnu ovlast. Sastanci su održani u Zagrebu, Capraška 6 na novoj adresi središnjice DZM-a.

Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva gospodarstva i predstavnici Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD).

S ciljem što konstruktivnije rasprave u ponedjeljak 7. prosinca 2015. godine pozvana su tijela koje su ovlaštena, između ostaloga, za područje kapljevina koje nisu voda, mjerenje električnih veličina i ostala mjerila (pozvano je ukupno 75 tijela), dok su 9. prosinca 2015. godine za mjerila, između ostaloga, mase, plina i vode (pozvano je ukupno 80 tijela). Poziv se odnosio i na ostale dionike u sustavu kojima još vrijedi ovlaštenje Zavoda, te su se i oni odazivali pozivu.

Od pozvanih, 7. prosinca 2015. godine prisustvovala je ukupno 61 osoba iz 43 pozvana tijela. S predstavnikom Ministarstva gospodarstva, bivšim ravnateljem Zavoda, gospodinom Ismarom Avdagićem, predsjednikom HMD-a, gospodinom Mladenom Jakovčićem i 25 predstavnika Zavoda ukupno je prisustvovalo 86 osoba.

Od pozvanih, 9. prosinca 2015. godine prisustvovale su 54 osobe iz 39 tijela. S predstavnikom Ministarstva gospodarstva gospodinom Tomislavom Curmanom, predsjednikom HMD-a, gospodinom Mladenom Jakovčićem i 26 predstavnika Zavoda ukupno je prisustvovalo 80 osoba.

 

Uvodnu prezentaciju održao je zamjenik ravnatelja, mr.sc. Božidar Ljubić, dipl.ing.  u kojem je predstavio poslove koje je Zavod obavljao nakon donošenja novog Zakona o mjeriteljstvu u lipnju 2014. godine, nakon čega je slijedila prezentacija o zakonodavnom okviru koju je održala načelnica Sektora za pravne, financijske i opće poslove  Slavica Skračić, dipl.iur.

Iza uvodnog dijela, predstavnici Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine, Službe za mjeriteljstvo, Boris Mikić, dipl.ing. i Dalibor Jakir, dipl.ing., upoznali su prisutne o načinu ovlašćivanja tijela za poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i ovlašćivanje za poslove ovjeravanje, te postupak izdavanja tipnog odobrenja mjerila u neharmoniziranom području.

Voditeljica Službe mjeriteljskih poslova – Zagreb, Gordana Vivoda, dipl.ing.  prikazala je na koji način je promjena broja ovlaštenih tijela utjecala na promjene u broju ovjerenih mjerila koje je do donošenja novog Zakona obavljao gotovo u potpunosti Zavod, a nakon toga, tijekom 2015. godine gotovo 30% mjerila ovjerila su ovlaštena tijela. Za očekivati je da će se tijekom 2016. godine broj ovlaštenih tijela povećati i shodno tome i broj mjerila koja će ovjeravati ovlaštena tijela.

Zadnja stručna prezentacija bila je od strane voditelja Samostalne službe za mjeriteljsku inspekciju Tomislava Stipića, dipl.ing., gdje su prikazani rezultati mjeriteljskog nadzora pri čemu se ukazalo koje se nesukladnosti i koja su područja gdje se treba napraviti poboljšanja  za postizanje dodatnog iskoraka s ciljem unaprijeđena opće mjeriteljske infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik HMD-a, gospodin Mladen Jakovčić, održao je prezentaciju o poveznicama HMD-a s tijelima infrastrukture kvalitete i budućim aktivnostima u 2016. godini.   

Pitanja koja su zanimala predstavnike ovlaštenih tijela bila su koje su to javne ovlasti prenesene od strane Zavoda, na koji način ovlaštene fizičke osobe mogu sada obavljati poslove koje su mogle raditi (priprema zakonitih mjerila za ovjeravanje) do donošenja novog Zakona, a čijim donošenjem je moguće da te poslove sada obavlja isključivo pravna osoba i zbog čega se moraju preregistrirati.

Osim toga postavljena su pitanja o vremenskim razdobljima za ovjeravanje pojedinih tipova mjerila i na osnovu kojih su kriterija donesena nova ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila.  Odgovore na postavljena pitanja, predstavnici ovlaštenih tijela dobiti će putem eletroničke pošte.

Sastanci su nastavljeni u slobodnom druženju uz prigodan domjenak gdje su se dodatno prenosila iskustva i znanja stečena u primjeni novog Zakona o mjeriteljstvu. Izraženo je obostrano zadovoljstvo održanim skupom i izražena želja da se uspostavljena inicijativa nastavi na obostranu korist u cilju poboljšanja poslova u zakonskom mjeriteljstvu.

Svim sudionicima podijeljene su  knjiga Mjeriteljstvo ukratko, međunarodni rječnik iz područja mjeriteljstva (prijevod OIML-a) i prigodan rokovnik.