1. konferencija o zakonskom mjeriteljstvu

1. konferencija o zakonskom mjeriteljstvu

 

 

 Državni zavod za mjeriteljstvo je od 12. - 14. travnja 2010. godine  u Šibenku održao

1. konferenciju o zakonskom mjeriteljstvu

 pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarsva rada i poduzetništva

 

 
 
Otvaranje konferencije i pozdravni govor održala je Ema Culi ravnateljica  za trgovinu i unutarnje tržište u Ministarstvu gospodarsva rada i poduzetništva, a potom su izlagane prezentacije prema rasporedu:
 
Strateški pravci razvoja Državnog zavoda za mjeriteljstvo 2010-2015 
mr. sc. Krešimir Buntak, DZM
 
Najava novog zakona o mjeriteljstvu 
Kristina Bukojević-Flegar, dipl. iur., DZM
 
Model ovlašćivanja gospodarskog subjekta za obavljanje stručnih poslova u postupku ovjeravanja Gordana Vivoda, dipl.ing., DZM
 
Primjeri loše prakse i razlozi za uvođenje ovjernice kao obveznog dokumenta u proces ovjeravanja  Zvonimir Sabo, dipl.ing., DZM
 
Model postupka ovjeravanja mjerila 
Gordana Vivoda, dipl.ing., DZM
 
Naknade za pokriće troškova ovjeravanja mjerila
Krešimir Pekić, dipl.ing., DZM
 
Mjeriteljska baza – Informatički sustav kao podrška poslovima mjeriteljskog nadzora
Ankica Jagnjić, prof.
 
Akreditacija u skladu s normom HR EN ISO/IEC 17020
Vladimir Mucko, dipl.ing., HAA
 
Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija u području neautomatskih vaga i mjernih instrumenata preme direktivama Novoga pristupa
Vladimir Mucko, dipl.ing., HAA
 
Modeli financiranja ovlaštenih gospodarskih subjekata
PBZ

 

 

Formirane su 4 radne grupe koje su nakon detaljne analize i diskusije donijele zaključke za slijedeća područja:

  1. Mase i pretpakovine
  2. Protok i  zakonsko mjeriteljstvo
  3. Komunalna mjerila i električne veličine
  4. Ostala mjerila i mjeriteljstvo u kemiji

Konferenciju je zatvorio ravnatelj Zavoda, mr.sc. Krešimir Buntak, a zaključak konferencije možete pogledati ovdje.

 

Sudionici konferencije izrazili su veliku podršku i odobravanje novoj politici Zavoda,  kao i otvaranja partnerstva prema svim subjektima u mjeriteljstvu u RH. Iz tog razloga predlaže se da ova konferencija postane tradicionalna.