Popis ovlaštenih tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila

Napomena: mjerila su grupirana prema dodatku Uredbe.
 
Klikom na naziv ovlaštenog tijela za ovjeru, doći ćete do detaljnih informacija o ovlaštenom tijelu.
Za grupe mjerila u kojima nema ovlaštenih tijela, ovjeravanja obavljaju Službe mjeriteljskih poslova DZM-a.
 
2 . MJERILA DULJINE, DIMENZIONALNI MJERNI INSTRUMENTI I MJERILA ZA NADVIŠENJE KOLOSIJEKA  
3. AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR)
4. CILIDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI
5.  VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE
6. MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE
7. MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE
8. PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)
9. MJERILA KOJIMA SE ISPRAVLJA OBUJAM PROTEKLOG PLINA (KOREKTORI)
10. MJERILA MASE
11. VLAGOMJERI, HEKTOLITARSKE VAGE, INFRACRVENI ANALIZATORI
12. MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)
13. BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE
14. MJERNI TRANSFORMATORI
15. MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
16. UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA
17. TAKSIMETRI
18. MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU
19. UREĐAJA S VALJCIMA ZA MJERENJE KOČNE SILE PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA
20. ANALIZATORI PLINOVA