Mjeriteljska inspekcija


Sektor mjeriteljske inspekcije obavlja sljedeće poslove:
 
  • nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području zakonskog mjeriteljstva
  • nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području predmeta od plemenitih kovina
  • izrada planova rada, davanje informacije iz svoga djelokruga rada te sudjelovanje u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata koji se odnose na inspekcijski nadzor
  • pružanje stručne pomoći gospodarskim subjektima nakon provedenog inspekcijskog nadzoraZnačka mjeriteljskog inspektora
 Iskaznica mjeriteljskog inspektora