Okončana savjetovanja

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (18.08.2020. – 28.08.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERNIM JEDINICAMA (19.12.2019. - 19.01.2020.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O DRŽAVNIM ETALONIMA (27.11.2019. - 20.12.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI UDIO ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA (29.10.2019. - 30.11.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU  PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA  ZA MJERILA BRZINE U CESTOVNOM PROMETU (29.10.2019. - 30.11.2019.)
 
SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA NEAUTOMATSKIH VAGA (10.05.-24.06.2019.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA (07.12.-22.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (21.11.-21.12.2018.)

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (21.11.-21.12.2018.)
SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU (4.10.-18.10.2018.)
 
PRIJEDLOG UREDBE O OBJAVI IZMJENA I DOPUNA DODATAKA I. i II. KONVENCIJE O NADZORU I OZNAČIVANJU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (18.09.-18.10.2018.)
 
OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU (17.09.-01.10.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU DRŽAVNOG ŽIGA (31.07. - 01.09.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA MJERITELJSKE POSLOVE KOJE OBAVLJA DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO ILI OVLAŠTENO TIJELO (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAKNADAMA U POSTUPKU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (29.05. - 29.06.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVLINIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA PLINOMJERA STATISTIČKOM METODOM U SVRHU PRODULJENJA OVJERNOG RAZDOBLJA (11.01.-12.02.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU , TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (11.01.-12.02.2018.)
 
PRIJEDLOG PRAVILINKA O POSTUPKU ISPITIVANJA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI (29.11. - 30.12.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM (DIMOMETARA) (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE S VALJCIMA KOJIMA SE PROVJERAVA KOČNA SILA PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA (CESTOVNIH VOZILA) (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA (20.6.2017.-20.7.2017.)
 
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADZORU I OZNAČIVANJU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA (5.6.-21.6.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA (28.4.2017.-29.5.2017.)
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA (6.4.2017. - 6.5.2017.)