Temperaturni kompenzatori

 

Broj
servisa

Naziv

Adresa

Područje ovlaštenja

Ovlaštenje važi do

365 BP OPREMA I SERVIS d.o.o

Zagreb,Idrijska ulica 29

(servis:  Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32)

- temperaturni kompenzatori 2023-05-08