OTO33

VAGE LUKAVEČKI d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
33
Adresa: Ante Kovačića 2, Varaždin
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE - poslovi redovne i izvanredne ovjere

a) Neautomatske vage razreda točnosti I

b) Neautomatske vage razreda točnosti II

c) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg

d) Neautomatske vage razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja preko 9000 kg
Ovlaštenje vrijedi do  2024-08-17 Rješenje o ovlaštenju