OTO32

LIBRA TEHNIČAR d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
32
Adresa: II Praćanska 6/a, Zagreb
Web:  
Područje i opseg ovlaštenja: Dodatak 10
MJERILA MASE – poslovi redovne i izvanredne ovjere
  1. Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg
  2. Neautomatske vage razreda točnosti (I)
  3. Neautomatske vage razreda točnosti (II)
  4. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg
  5. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg
  6. Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg (automatske vage sa zbrajanjem isprekidanih količina, automatske vage za pojedinačno vaganje)
  7. Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg (automatske vage sa zbrajanjem isprekidanih količina, automatske vage za pojedinačno vaganje)
Ovlaštenje vrijedi do  2024-07-02 Rješenje o ovlaštenju