OTO16

 TUBS TEHNOLOGIJA d.o.o. Brojčana oznaka ovlaštene pravne osobe
16
Adresa: Dolenica 20, donji Stupnik, Lučko
Web: http://www.scheidt-bachmann-tubs.hr/
Područje i opseg ovlaštenja: 1)Mjerila duljine i kuta - poslovi redovne i izvanredne ovjere
     a) Mjerila duljine i mjerke sa podjelom ili bez nje - mjerne letve

2) Automatska mjerila razine tekućina u nepokretnim spremnicima - poslovi prve, redovne i izvanredne ovjere
     a) Ispitivanje Automatskih mjerila razine tekućine na licu mjesta

3) Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količina tekućina različitih od vode – poslovi redovne i izvanredne ovjere
     a) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila,
     b) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila
Ovlaštenje vrijedi do  2024-02-23 Rješenje o ovlaštenju, Rješenje o izmjeni rješenja