Naputci za primjenu određenih homologacijskih zahtjeva


Naputci za primjenu određenih homologacijskih zahtjeva EU propisa za vozila i njihove sustave i sastavne dijelove

 
Naputak (H-4.00/2014) o primjeni zahtjeva EU propisa za vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu

Naputak H-4.00/2014

Sažetak

Naputak H-4.00/2014

Cjelovit tekst

Naputak (H-5.01/2015) za primjenu EU propisa o općoj sigurnosti vozila, njihovih prikolica sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica -

Naputak H-5.01/2015

Cjelovit tekst

Konsolidirana verzija Pravilnika EU homologaciji i pojedinačnom odoboravanju motornih vozila (00) - Konsolidirana verzija