Etički kodeks

Etičkim kodeksom državnih službenika (NN 40/1113/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Zavoda protivno odredbama Etičkog kodeksa, svoju prijavu mogu podnijeti povjerenici za etiku.

Zadaća povjerenika za etiku je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Državnog zavoda za mjeriteljstvo može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na slijedeći kontakt:
 
Senka Bikčević-Bareta, dipl.iur.
Tel. 01 563 00 00
Fax. 01 563 00 01
 
 
Etički kodeks državnih službenika , NN 40/11NN 13/12