Temeljno mjeriteljstvo

Slika /Temeljno mjeriteljstvo/masa-drzavni_etaloni_cropped.JPG

Temeljno mjeriteljstvo je grana mjeriteljstva koja se bavi definiranjem mjernih jedinica fizikalnih veličina, razvojem novih mjernih metoda fizikalnih veličina, ostvarivanjem mjernih etalona za pojedine fizikalne veličine te uspostavom sljedivosti između tih etalona i korisnika mjerenja u društvu.
Ova grana mjeriteljstva za cilj ima najveći mogući stupanj preciznosti mjerenja te se stoga smatra najvišom razinom mjeriteljstva.
Zadaća temeljnog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj je uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog (SI) sustava jedinica, osiguranje sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.