Zakonska osnova

  • Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
  • Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18)
  • Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 114/22)
  • Pravilnik o državnim etalonima (NN 5/20)
  • Pravilnik o naknadi troškova za poslove umjeravanja u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću (NN 3/23)