Službenik za zaštitu osobnih podataka

Slika /slike/registratori.jpg
Službenik za zaštitu osobnih podataka Državnog zavoda za mjeriteljstvo imenovan je od strane glavne ravnateljice na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamanta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).
 

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:

  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679  te drugim odredbama Unije i  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679  te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
  • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka :

Vesna Lučić Regvar, prof
Telefon : 01 563 52 81

E-pošta : Vesna.Lucic-Regvar@dzm.hr