Djelokrug i poslovi

Sektor mjeriteljske inspekcije
 
Sektor mjeriteljske inspekcije obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području  zakonskog mjeriteljstva te nadzor nad primjenom i provedbom zakona i drugih propisa u području predmeta od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište.
 

U tom smislu obavljaju se inspekcijski nadzori nad:
 
 
 • uporabom zakonitih mjernih jedinica
 • zakonitošću i stručnonošću rada u postupku potvrđivanja usklađenosti mjerila s mjeriteljskim propisima, u postupku ispitivanja tipa mjerila i ovjeravanja zakonitih mjerila
 • stavljanjem na tržište i uporabom zakonitih mjerila
 • provedbom službenih mjerenja
 • pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za provedbu odredbi Zakona o mjeriteljstvu
 • obavljanjem drugih mjeriteljskih poslova koji su utvrđeni propisima
 • pretpakovinama i bocama kao mjernim spremnicima u smislu odredbi Zakona o mjeriteljstvu
 • čistoćom predmeta od plemenitih kovina u smislu odredbi Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina
 • ispitivanjem, označavanjem i žigosanjem predmeta od plemenitih kovina.

Sektor mjeriteljske inspekcije obavlja i sljedeće poslove:
 
 • prati stanje i predlaže mjere za zakonito i stručno obavljanje poslova koji proizlaze iz odredbi zakona i podzakonskih akata
 • pruža stručnu pomoć  gospodarskim subjektima koji se nadziru
 • izrađuje prijedloge zakona i podzakonskih akata u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor
 • izrađuje analize i daje informacije iz svoga djelokruga rada
 • sudjeluje u koordiniranim nadzorima s drugim inspekcijskim tijelima
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada