Zakoni i propisi

Slika /Homologacija motornih vozila/heinkel-cabin-3763902_960_720.jpg
Zakonska osnova
  • Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica  (Narodne novine, br. 80/13, 97/14, 60/162/19, 100/20)
  • Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo  (Narodne novine, br. 80/13, 1/16, 60/16, 2/19 )
  • Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala  (Narodne novine, br. 80/13, 97/14, 1/16, 60/16, 2/19)
  • Odluka o objavljivanju međunarodnog Sporazuma o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, s priključenim pravilnicima, kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (Narodne novine - Međunarodni ugovori br.  10/95, 1/96)
  • Sporazum o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 10/95)
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila (Narodne novine, br. 123/13)