Homologacija vozila

Slika /slike/homologacija motornih vozila.jpg

Obavještavamo stranke da sve upite vezano za poslove Samostalne službe za homologaciju vozila dostavljaju elektroničkim putem, na sljedeću adresu: homologacija@dzm.hr.


Naziv homologacija dolazi od francuske riječi "la homologation" što označuje "utvrđivanje sukladnosti prema nečemu".Glavni cilj zakonodavstva o homologaciji vozila je osigurati da nova vozila koja su stavljena na tržište i u uporabu osiguraju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, uključujući određene dijelove i opremu koja se ugrađuje nakon stavljanja vozila na tržište.

Sustav homologacije vozila početno je uređen Zakonom o normizaciji i propisima donesenim na temelju tog zakona (Zakonska osnova).  Provođenje sustava počelo je 15. rujna 1997. godine. Današnji sustav homologacije u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama odnosno Pravilnikom o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica, Pravilnikom o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala.

Uspostavljanje nacionalnog sustava homologacije vozila (kao cjeline te opreme i dijelova vozila) započelo je donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sukcesiji Ženevskog sporazuma iz 1958. godine a ukupno je donošenjem Naredbi o homologaciji opreme i dijelova vozila Zavod transponirao 95 UNECE Pravilnika.
 

Slijedom obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske s jedne strane, i Europske Unije s druge strane Zavod je 2004. godine započeo transponiranje i implementaciju Direktiva i Uredbi Europske unije za područje homologacije cestovnih vozila prema Nacionalnom programu za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Tim se je sporazumom Republika Hrvatska obvezala na usklađivanje s europskim zakonodavstvom u području cestovnih motornih vozila i za uspostavljanje infrastrukture za njegovu provedbu.

Zavod je navedeno usklađivanje do kraja 2011. godine proveo donošenjem 175 posebnih Pravilnika (TPV) putem čega je u nacionalno zakonodavstvo preneseno 255 EU Direktiva odnosno Uredbi. Ovim opsežnim poslom je u konačnici, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti izjednačeni homologacijski propisi u Republici Hrvatskoj s važećim propisima u državama članicama EU-a.

Osim pripreme propisa o homologaciji vozila, uključujući njihovu opremu i dijelove, Zavod obavlja i sljedeće poslove:

- usklađuje i nadzire rad pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje postupka utvrđivanja sukladnosti

- usklađuje i nadzire rad tehničkih službi i proizvođača vozila i dijelova

- sudjeluje na sastancima odbora (CATP-AT, TCMV) i radnih skupina (MCWG, MVEG, MVWG, PEMS, WGAT, WFAG) vezanim uz motorna vozila, koje organizira Europska Komisija

- sudjeluje u radu međunarodnoga tijela (WP.29) za izradu međunarodnih propisa u području homologacije vozila Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE).