Mjeriteljska inspekcija

Moraju li mjerila koja potrošači koriste biti ispitana i u skladu s propisima?
Sva mjerila koja se koriste u zakonskom mjeriteljstvu, koja uključuju mjerila koja koriste potrošači, posebno vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, brojila toplinske energije, agregati za istakanje tekućih naftnih goriva, neautomatske vage i slično,  moraju biti ispitana, ovjerena te se moraju upotrebljavati u skladu sa svojom namjenom i održavati se u tehničkom stanju kojim se osigurava točnost mjerenja.
Što znači da su mjerila ispitana, ovjerena te da se upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom i da se održavaju u tehničkom stanju kojim se osigurava točnost mjerenja?
Za sva zakonita mjerila prije stavljanja na tržište i/ili uporabu moraju biti propisani određeni tehnički i mjeriteljski zahtjevi koje zakonita mjerila moraju zadovoljavati da bi bila stavljena na tržište i/ili uporabu te u uporabi moraju nastaviti zadovoljavati te zahtjeve. Konkretno, to znači da je za određenu vrstu zakonitih mjerila propisan vremenski rok nakon kojeg se ponovo provjerava, rade li u propisanim granicama dopuštene pogreške (pozitivne ili negativne) odnosno pokazuju li točno izmjerene podatke. Ukoliko zakonita mjerila rade u propisanim granicama dopuštene pogreške, što ovlašteni mjeritelj ispitivanjem utvrđuje, te ukoliko zadovoljavaju propisane zahtjeve, ovlašteni mjeritelj će zaštiti mjeriteljske značajke i ovjeriti mjerilo. Nadalje, sva zakonita mjerila imaju upute za ugradnju i postavljanje (npr. neka zakonita mjerila su projektirana za rad u horizontalnom ili vertikalnom položaju, dok su druga projektirana za rad i u vertikalnom i u horizontalnom položaju; tako na primjer oznaka na vodomjerima oznaka H-znači da su vodomjeri namijenjeni za rad u horizontalnom položaju, oznaka V- znači da su vodomjeri namijenjeni da rade u vertikalnom dok oznaka H/V znači da su vodomjeri namijenjeni za rad i u vertikalnom i horizontalnom položaju).