Homologacija

Prilikom uvoza ili unosa vozila (novog i rabljenog), odnosno prije prve registracije u Republici Hrvatskoj, provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti za svako pojedinačno vozilo, kolokvijalnog naziva homologacija vozila.
Što su to homologacijski propisi za vozila?
To su tehnički propisi koji se odnose na nova serijski proizvedena koji definiraju tehničke zahtjeve za vozila, kako za pojedine dijelove i sklopove tako i za vozilo u cjelini, a koji su usmjereni na postizanje što veće sigurnosti sudionika u prometu, zaštitu okoliša i zdravlje ljudi, uštedu energije te usklađivanje uvjeta za registraciju u različitim državama članicama Europske unije.
Zašto se provodi utvrđivanje sukladnosti (homologacija) pojedinačnog vozila?
Većina država u svijetu je propisala obvezu vlasnicima vozila da prije stavljanja vozila u promet, odnosno prije prve registracije, prilože dokaz (potvrdu, certifikat) da predmetno vozilo zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i druge propisane uvjete. Ta potvrda dokazuje da je vozilo ostalo nepromijenjeno u odnosu kad je bilo odobreno za stavljanje u promet s obzirom na njegovo stanje koje utječe na sigurnost i zaštitu okoliša.