Homologacija

Prilikom uvoza ili unosa vozila (novog i rabljenog), odnosno prije prve registracije u Republici Hrvatskoj, provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti za svako pojedinačno vozilo, kolokvijalnog naziva homologacija vozila.
Što su to homologacijski propisi za vozila?
To su tehnički propisi koji se odnose na nova serijski proizvedena koji definiraju tehničke zahtjeve za vozila, kako za pojedine dijelove i sklopove tako i za vozilo u cjelini, a koji su usmjereni na postizanje što veće sigurnosti sudionika u prometu, zaštitu okoliša i zdravlje ljudi, uštedu energije te usklađivanje uvjeta za registraciju u različitim državama članicama Europske unije.
Zašto se provodi utvrđivanje sukladnosti (homologacija) pojedinačnog vozila?
Većina država u svijetu je propisala obvezu vlasnicima vozila da prije stavljanja vozila u promet, odnosno prije prve registracije, prilože dokaz (potvrdu, certifikat) da predmetno vozilo zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i druge propisane uvjete. Ta potvrda dokazuje da je vozilo ostalo nepromijenjeno u odnosu kad je bilo odobreno za stavljanje u promet s obzirom na njegovo stanje koje utječe na sigurnost i zaštitu okoliša.
Za koje se kategorije vozila provodi postupak utvrđivanja sukladnosti (homologacija)?
Postupak utvrđivanje sukladnosti (homologacija) pojedinačnog vozila obavezan je (prije prve registracije) za sva motorna, priključna vozila i motocikle / četverocikle koja se koriste na javnim cestama i za poljoprivredna vozila (traktore).
Što je to postupak utvrđivanja sukladnosti vozila ili postupak provjere homologacije vozila i tko ga provodi?
Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila znači provjeru dokumentacije i pregled vozila s ciljem da se utvrdi je li stanje vozila sukladno dokumentaciji i važećim homologacijskim propisima. Preglede temeljem ovlaštenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo obavljaju Centar za vozila Hrvatske (CVH) i Hrvatski autoklub (HAK) u ovlaštenim ispitnim mjestima.
Završni dokument, potvrda o sukladnosti pojedinačnog vozila između ostalog sadržava i mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) na temelju kojeg će se odrediti iznos posebnog poreza.
Koji su dokumenti nužni za pokretanje postupka utvrđivanja sukladnosti vozila?
Uz zahtjev za pokretanje postupka (na ispitnom mjestu) prilaže se:
  • izvorni COC dokument (obavezan za nova vozila) odnosno potvrda proizvođača ili tehnička specifikacija vozila, za rabljena vozila (ako nije moguće pribaviti COC dokument),
  • prometna dozvola vozila.
Što je to COC dokument?
Pod pojmom COC dokumenta podrazumijeva se certifikat o sukladnosti (engl. Certificate Of Conformity) izdan sukladno odredbama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (Narodne novine, br. 9/10, 56/11, 74/11).
COC dokument izdaju isključivo proizvođači vozila a isti sadrži tehničke podatke o predmetnom vozilu kojim se potvrđuje da je ono iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila (WVTA), te da ispunjava homologacijske zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.
Što je to potvrda proizvođača i gdje se može nabaviti?
Ako se radi o kupnji rabljenog vozila, za koje nije bilo moguće pribaviti COC dokument, potrebno je pribaviti zamjenski dokument – tzv. potvrdu proizvođača koja sadrži tehničke i homologacijske podatke o predmetnom vozilu. Potvrda proizvođača se može dobaviti od samog proizvođača ili, u Republici Hrvatskoj, od predstavnika proizvođača odnosno ovlaštenog dobavljača vozila. Ako se radi o rabljenom vozilu marke koja u Republici Hrvatskoj nema svog predstavnika odnosno dobavljača, za predmetno vozilo potrebno je pribaviti tehničku specifikaciju. Zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo ili Centru za vozila Hrvatske.
Gdje se može provesti homologacijski pregled / utvrđivanje sukladnosti?
Pregled se može obaviti na ispitnom mjestu tj. stanici za tehnički pregled koja ima ispitivače obučene za ovu vrstu provjere. Popis ispitnih mjesta (60–ak širom Republike Hrvatske) u kojima se obavlja postupak utvrđivanja sukladnosti vozila nalazi se na web stranicama ovlaštenih pravnih osoba CVH i HAK-a.
Je li moguć uvoz vozila bez europske homologacije?
Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koje nemaju europsku homologaciju (najčešće se radi o uvozu tzv. američkih vozila) bitno je drugačiji u odnosu na postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koja imaju europsku homologaciju.
Prije kupnje takvog vozila preporučuje se kontaktiranje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (Capraška 6/II, Zagreb, 01/563 00 65, pisarnica@dzm.hr) ili, u slučaju tzv. američkih vozila, kontaktiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Miramarska bb, radi dobivanja pouzdane povratne informacije o mogućnostima nesmetanog uvoza.
U sklopu postupka utvrđivanja sukladnosti vozila koje nemaju europsku homologaciju, osim uobičajene procedure, u pravilu je potrebno izvršiti i preinake na određenim uređajima i sklopovima na vozilu (svjetla, pokazivači smjera, brzinomjer, itd.), te provesti dodatna tehnička ispitivanja, čemu prethodi izrada tehničkog elaborata.
Kako unaprijed provjeriti hoće li vaše vozilo zadovoljiti u postupku utvrđivanja sukladnosti?
Prije nego se odlučite za kupovinu obvezno zatražite informacije o tipu i varijanti vozila koje želite kupiti odnosno pokušajte saznati zadovoljava li on propise Republike Hrvatske. Zatražite
prodavača da vam pošalje kopiju / skeniranu prometnu dozvolu na temelju koje se može zaključiti hoće li vozilo zadovoljiti na homologacijskom pregledu. Obavijesti o tome vam mogu pružiti:
  • ovlašteni zastupnici proizvođača u Republici Hrvatskoj
  • sustav stanica za tehnički pregled CVH/HAK koji obavljaju homologaciju (ispitna mjesta).