Sastanci Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina i Međunarodnog udruženja ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina u Izraelu

  • Slika /Plemenite kovine/Hallmark convetion IAAO Izrael/20190911_133553.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

85. Sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina ( Hallmarking Convention ), Tel Aviv, Izrael
 

11. rujna 2019. godine održan je 85. sastanak Stalnog odbora Konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina (Hallmarking Convention) u Tel Avivu, Izrael.
Na sastanku se raspravljalo o tehničkim zahtjevima koje propisuje Konvencija te stupanju na snagu Dodataka Konvencije, potvrđeni su članovi Radne skupine za Model zakona o plemenitim kovinama (WGML), kao i Radne skupine vizija i strategija Konvencije ( WGVS), dovršen je postupak pridruživanju IAAO Konvenciji, raspravljalo se o novom tipu zajedničke kontrolne oznake (Tip 2 CCM) kao i proizvođačima žigova te o drugim važnim pitanjima bitnim za funkcioniranje Konvencije. Bio je to i zadnji sastanak pod predsjedavanjem Dalie Yarom iz Izraela te je ujedno jednoglasnom odlukom izabran novi predsjedavajući Konvencije gospodin Scott Walter iz Ujedinjenog Kraljevstva i njegovi zamjenici  Maria Magdalena Ulaczyk iz Poljske i Thomas Brodman iz Švicarske na period 2020 i 2021.
Sastanku je prisustvovalo 62 predstavnika država ugovornica, država pristupnica i gosti iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kine, Španjolske, Rumunjske i Rusije.

 
 
 

12. rujna 2019. godine održan 21. sastanak Međunarodnog udruženja ureda za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina (IAAO) u Jeruzalemu, Izrael.
 

Sastanak se održao u tvornici luksuznog nakita Yvel koji baziraju svoju proizvodnju nakita na organski uzgojenim biserima i nakon toga je bio organiziran obilazak proizvodnje u sklopu koje je MEGEMERIA, škola za umjetnost i izradu nakita za etiopske emigrante.
Bio je to zadnji sastanak IAAO, koja prestaje sa radom 31. prosinca 2019. te se pridružuje Konvenciji o nadzoru i označivanju predmete od plemenitih kovina.
Državni zavod za mjeriteljstvo, kao nadležno nacionalno tijelo za poslove nadzora predmeta od plemenitih kovina u Republici Hrvatskoj, na sastancima su zastupale gđa. Brankica Novosel, glavna ravnateljica i  Josipa Alerić, voditeljica Službe za plemenite kovine.

Pisane vijesti