Obavijest strankama vezano za organizaciju rada Državnog zavoda za mjeriteljstvo za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave ('Narodne novine", broj 66/19) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranju uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelim državne uprave ("Narodne novine", br. 116/20),  Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti.

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 obavlja se neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Slijedom  navedenog, upućuju se građani, odnosno pravne i fizičke osobe da se ovom tijelu obraćaju elektroničkim putem ili telefonski:
 
sve službene e-mail adrese i telefonski brojevi Državnog zavoda za mjeriteljstvo su u uporabi i mogu se naći na mrežnoj stranici Državnog zavoda za mjeriteljstvo, na slijedećoj poveznici: https://dzm.gov.hr/kontakti/84 

Pisane vijesti