Obavijest o COVID potvrdama za stranke koje dolaze u Državni zavod za mjeriteljstvo

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg
Sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, propisano je da se obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

 Za ulazak u Državni zavod za mjeriteljstvo, stranke su dužne dokazati da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19 predočenjem:
-  EU digitalne COVID potvrde,
-  negativnim nalazom brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili
-  odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju iz točke VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Stranke koje nemaju odgovarajuću potvrdu ili dokaz ne mogu boraviti u službenim prostorijama Zavoda.

Pisane vijesti